Bengi Bağlama Üçlüsü Kimdir?

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın

Bengi Bağlama Üçlüsü

Bengi Bağlama Üçlüsü Anadolu müziği ve bu müziğin temel çalgısı olan bağlamanın, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 1988'de kurulmuştur. Okan Murat Öztürk, Özay Önal ve Erdem Şimşek’ in yer aldığı üçlü, müzik yolculuğuna dört icracıyla başlamış ve zaman içinde çeşitli icracılar Bengi Bağlama Topluluğuna hayat vermiştir.

Anadolu müziğini, Anadolu kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak algılayan topluluk, bağlamayı kültürel geçmişimizin sesini taşıyan köklü bir çalgı olarak değerlendirmektedir. Anadolu müziğinin dünya geleneksel müzikleri arasında, ses sistemi, modal yapısı, ritmik özellikleri, çalgıları, form ve repertuvarı ile özgün bir yere sahip olduğu düşüncesinden hareket eden Bengi, konser repertuvarlarını bu doğrultuda belirlemeye özen göstermektedir.

Bağlama ailesinin çalgı çeşitliliğinin sağladığı geniş ses sahası, hem geleneksel repertuvarın seslendirilmesinde hem de buradan yola çıkan çok seslilik çalışmalarında önemli bir olanak sağlamaktadır. Çalışmalarını geleneksel icra biçimleriyle çok sesli eser icrası üzerine kurgulayan topluluk, bağlama ailesinin ses, tını, akort ve icra imkânlarını tümüyle değerlendirmeye çalışırken mevcut müzikal anlayışı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Topluluğun repertuvarında, Anadolu gele-neksel müziğinin seçkin otantik örneklerinin yanı sıra, bağlama ailesi için yazılmış çok sesli düzenlemeler yer almaktadır. Bağlamanın, geleneksel yönüyle yalnızca sese eşlik etme konumuna alternatif olarak, çalgının solo yönünü ve çok seslilik kapasitesini geliştirmeye dönük bir anlayışla icra edilmesini benimseyen Bengi, alanında ilk müzikal örnekleri vermesi bakımından müzik kültürümüz-de önemli bir yere sahiptir.

Bugüne dek, aralarında Houston Uluslararası Festivali (ABD), Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli organizasyonların da bulunduğu pek çok ulusal ve uluslararası sanat etkinliğinde yer almış olan grup, çok sayıda radyo-tv programına katılmıştır. Çoğunlukla, canlı performans müzik icrasını tercih eden Bengi’nin “Güneş Bahçesinden Ezgiler”, “Sel Gider Kum Kalır” ve “Yeni Gelenek” isimli üç adet albümü bulunmaktadır.


Kaynak: 2013-2014 Güzel Sanatlar ve Spor Okulu 12.Sınıf Bağlama Ders Kitabı

Anahtar Kelimeler: 

Rastgele Parça

Ne feryad edersin divane bülbül
Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın
Bu dünyada eremezsem murada
Huzuru mahşere anam divana kalsın

Nesin metedeyim bir karşı kare
Şu sineme açtın anam olunmaz yare
Dünya tabib gelse derdime çare
Derdimin dermanı anam Lokmana kalsın