Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın

Sayfalar

Rastgele Parça

Böyle İkrar İlen Böyle Yolunan
Mihnetli Yar Bana Lazım Değilsen
Deli Gönül Sevmiş Vaz Gelmek Olmaz
Cefalı Yar Bana Lazım Değilsen

Deli Gönül Sevmiş Vaz Gelmek Olmaz
Gönül Kalk Gidelim Sılaya Doğru

Bülbülün sevdası Hep Güllerinen
Senin Şirin Dilin Yad Ellerinen

Çık Salın Sevdiğim Engellerinen
Görünme Gözüme Lazım Değilsen

Çık Salın Sevdiğim Engellerinen
Görünme Gözüme Lazım Değilsen

Çık Salın Sevdiğim Engellerinen

Gönül Kalk Gidelim Sılaya Doğru

Bülbül Ah Eyleyip Kanlar Ağladı
Çeşmim Yaşı Sel Sel Oldu Çağladı

Ölüm Geldi dört Yanımı Bağladı
Kılma Cenazemi Lazım Değilsen
Ölüm Geldi dört Yanımı Bağladı
Kılma Cenazemi Lazım Değilsen
Ölüm Geldi dört Yanımı Bağladı

Gönül Kalk Gidelim Sılaya Doğru

Besteciler: Ali Ekber Cicek