Demedim mi Haydar

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın

-A A +A

Söz ve Nota

Rastgele Parça

Bugün Bize Pir Geldi Gülleri Taze Geldi
Önü Sıra Kanberi Ali Murtaza Geldi
Ali Benim Şahımdır Kıble Kıblegahımdır
Miraçtaki Muhammed O Benim Padişahımdır

Padişahım Yaradan Okur Ağdan Karadan
Ben Pirden Ayrılalı Kaç Yıl Geçti Aradan
Yüzyıl Geçti Aradan
Eyvallah Şahım Eyvallah Ali Sensin Güzel Şah
İllallah Şahım İllallah Hak La İlaha İllallah
Hak İlaha İllallah
Aklımızdadır İllallah Eyvallah Şahım Eyvallah
Ali Birdir Güzel Şah Eyvallah Pirim Eyvallah

Padişahım Yaradan Okur Ağdan Karadan
Ben Pirden Ayrılalı Yüz Yıl Geçti Aradan
Aramı Uzattılar Yarama Tuz Attılar
Fazlıdan Bir Kul Geldi Bedestanda Sattılar
Satarlar Bedestanda Ses Gelir Gülistanta
Muhammed'in Hatemi Bülgüzardır Aslanda

Gelgüzarım Aslanım Sevdasını Çekerim
Ben Pirden Ayrılalı Gözyaşımı Dökerim
Dökerim Gözyaşımı Gör Mevlanın İşini
Keşiş Kurban Eyledi Yedi Oğlunun Başını

Keşiş Kurban Eyledi Ne Hoş Bir An Eyledi
Yeryüzünde Melekler Hepsi Figan Eyledi
Figan Ederler Melekler Kabul Olsun Dilekler
Yezit Bir Dert Eyledi O Dert Beni Del Eyler
Eyvallah Şahım Eyvallah Eyvallah Şahım Eyvallah
Hak La İlaha İllallah
Eyvallah Şahım Eyvallah Eyvallah Pirim Eyvallah

Yezit Bir Dert Eyledi İmamlar Vird Eyledi
Şahım Bir Şehir Yaptı Kapusun Dört Eyledi
Dört Eyledi Kapusun Lalu Cevher Yapusun
Yezidler Şehit Etti İmamların Hepisin
La İlaha İllallah İllallah Şah İllallah
La İlaha İllallah
Eyvallah Şahım Eyvallah Eyvallah Pirim Eyvallah

Hasan'a Ağu Ezdiler Hüseyne Nice Kıydılar
Zeynel İle Bakır'ı Bir Zindana Koydular
Zından Değil Cezadır Cafer Kazım Rıza'dır
Riza'nın Binbir İsmi Yollarını Gözedir
Taki Naki Ağladı Gözyaşını Çağladı
Asker İle Mehdi'yi Oniki'ye Bağladı

Oniki'dir Katarım Türlü Metah Satarım
Yükümüz Cevherdendir Müşteriye Satarım
Satarım Müşteriye Kervan Kalka Yürüye
Cebrail'i Eş Etti Cennetteki Hürüye
Hürüye Eş Eğledi Hatırın Hoş Eyledi
Kuluna Kanat Verdi Havada Kuş Eyledi
Havada Kuş Eyledi
Kuş Eyledi Havada Gezer Düzde Ovada
Melekler Saf Saf Oldu El Kaldırmış Duada

Hatayım Hal Cağında Hak Gönül Alçağında
Yüzbin Kabe Yapmasza Bir Gönül Alçağında
Hak La İlaha İllallah İllallah Şah İllallah
La İlaha İllallah
Eyvallah Şahım Eyvallah Eyvallah Pirim Eyvallah